با ما در تماس باشید

51_02144298250

پست الکترونیکی

asayeshdarb@gmail.com

درب ضد حریق فلزی

توضیحات

درب ضد حریق استاندارد دربی است که با انجام « آزمایش حریق اســـتاندارد » حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب اب محل استقرار خود باشــد و مجموعه ای است از عناصر شامل لنگه درب ، یراق آلات ، چهارچوب و دیــگر اجزائی که مجموعاٌ یک درجه مشخص از محافظت دربرابر آتش را تعیین می نماید.

درب ضد حریق

محصول :
درب ضد حریق فلزی
محصول :
درب ضد حریق دودبند

دیدگاه ها بسته شده اند.